Jūs mums problemą -
mes Jums sprendimą !

Mes soc. tinkluose

Prisijungimas partneriams
lt

Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS WWW.ZIRGINELIS.LT (UAB „ŽIRGINĖLIS”) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Mes, – UAB „Žirginėlis”, tvarkydami Jūsų – mūsų klientų ir kitų subjektų (tiekėjų, partnerių) asmens duomenis, suprantame, jog Jūsų asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas Jums yra ypatingai svarbūs, todėl taikome griežtus reikalavimus Jūsų asmens duomenų apsaugai ir konfidencialumui išsaugoti, tuo pačiu siekdami užtikrinti operatyvų ir kokybišką tarpusavio bendradarbiavimą bei paslaugų teikimą. Sukurdami savo asmeninę interneto svetainę www.zirginelis.lt paskyrą, Jūs suteikiate UAB „Žirginėlis” (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) savo asmens duomenis ir suteikiate teisę tuos duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad internetinės parduotuvės www.zirginelis.lt paslaugomis galėsite naudotis tik tokiu atveju, jei susipažinsite ir sutiksite su šios Politikos sąlygomis. Pabrėžiame, kad šios Politikos sąlygos gali būti periodiškai keičiamos, atnaujinamos ir papildomos, siekiant užtikrinti kaip įmanoma aukštesnio lygio Jūsų asmens duomenų apsaugą bei mūsų teikiamų paslaugų kokybę.

Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir gerbiame Jūsų pateiktų asmens duomenų privatumą bei konfidencialumą, todėl dedame maksimalias pastangas, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, mes taikome atitinkamas ir Taikomų teisės aktų reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones. Mes siekiame, kad mūsų atliekami asmens duomenų tvarkymo veiksmai visais atvejais atitiktų Taikomų teisės aktų, šios Politikos, interneto svetainės Taisykles ir mūsų Bendrovės vidaus asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Norėdami užtikrinti Jūsų pasitikėjimą mūsų Bendrove, kylant bet kokiems klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis į mus šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Šioje Politikoje išvardintus ir Jūsų pateikiamus duomenis mes tvarkome apibrėžtais, žemiau nurodytais teisiniais pagrindais (vadovaujantis Taikomų teisės aktų nuostatomis, atitinkami asmens duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis keliais teisiniais pagrindais):
– Jūsų sutikimas;
– Mūsų Bendrovės teisėtas interesas;
– Sutarties sudarymas ir vykdymas;
– Mūsų Bendrovės atžvilgiu taikomi teisiniai įsipareigojimai, kylantys iš teisės aktų
nuostatų.

© 2018 Žirginėlis. All rights reserved.

Sprendimas: Shopideas